Data publication platform of Utrecht University

Jaski, Bart

Bart Jaski, Newton door de ogen van een amateur / Newton through the eyes of an amateur

2020-10-21T13:21:07.000000 Open - freely retrievable

Webpagina over de eerste druk van Newtons Principia, geannoteerd door de Nederlander Adriaan Verwer. Nederlandse tekst en Engelse vertaling. Webpage about the first print of Newton's Principia, annotated by the Dutchman Adriaan Verwer. Dutch text and English translation

wiskunde zwaartekracht gedrukt boek annotaties geschiedenis van de wetenschap zeventiende eeuw mathematics gravity printed book annotations history of science seventeenth century

View contents

Questions?