Data publication platform of Utrecht University

Jaski, Bart

Kees Smit (ed.), Arnoldus Buchelius, Commentarius (Diarium), deel I en II.

2020-11-04T09:33:10.000000 Open - freely retrievable

Transcriptie met inleiding en annotaties van Arnoldus Buchelius, Diarium (Commentarius rerum quotidianarum …), in Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 798 (deel I en II). Het Diarium is deels autobiografie en deels kroniek, geschreven door Aernout van Buchell (1565-1641). Het beslaat de periode 1560-1599, bevat een beschrijving van de stad Utrecht en zijn reizen door Frankrijk, Duitsland en Italie, en is vooral geschreven in het Latijn. Transcription with preface and annotations of Arnoldus Buchelius, Diarium (Commentarius rerum quotidianarum …), in Utrecht, University Library, Hs. 798 (parts I and II). The Diarium is part autobiography, part chronicle, written by Aernout van Buchell (1565-1641). It covers the period 1560-1599, contains a description of the city of Utrecht and his travels through France, Germany and Italy, and is mainly written in Latin.

dagboek reizen studeren reformatie humanisme zestiende eeuw diary travel study reformation humanism sixteenth century

View contents

Questions?