Data publication platform of Utrecht University

Jaski, Bart

Hanna Muller, A review of the Dutch martinelli

2022-09-14T13:36:02.553956 Open - freely retrievable

Studie van de middeleeuwse 'martinelli' die in de Nederlanden zijn vervaardigd of zijn gebruikt. Zij bevatten de Vita Martini en aanverwante teksten. Zij worden onderling vergeleken en in een bredere context geplaatst. Study of the medieval 'martinelli' made or used in the Netherlands. They contain the Vita Martini and related texts. They are compared with each other and placed in a broader context.

manuscript middeleeuwen twaalfde eeuw heiligenlevens Sint-Maarten Middle Ages twelfth century hagiography Saint Martin

View contents

Questions?