Data publication platform of Utrecht University

Jaski, Bart

Kees Smit, Brieven van en aan Arnoldus Buchelius: complete verzameling met transcripties en annotaties

2021-07-21T13:08:02.335559 Open - freely retrievable

Geannoteerde editie van alle bekende brieven van en aan Arnoldus Buchelius (Aernout van Buchell) (1565-1641) in handschrift en druk. Het gaat om 414 brieven van/aan 76 personen, bewaard in verschillende bibliotheken binnen en buiten Nederland. Annotated edition of all the known letters from and to Arnoldus Buchelius (Aernout van Buchell) (1565-1641) in manuscript or printed. It concerns 414 letters from/to 76 persons, kept in various libraries in and outside the Netherlands.

manuscript brieven zestiende eeuw zeventiende eeuw Utrecht letters sixteenth century seventeenth century

View contents

Questions?